BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מלכישוע - מרכז גמילה מסמים

מרכז גמילה מסמים - פארק אתגרים חינוכי, מלכישוע
איש קשר:
Dr. Eti Gonen

052-3784291