BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מרכז לחקלאות ימית באילת

שדרוג תשתיות הגידול במערכות החקלאות הימית לדגי הדקר.
איש קשר:
Noam Moses

050-6241651