BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מרכז מדע ים המלח והערבה

בניית מרכז למחקר ופיתוח ידע.
איש קשר:
Yael Maor

054-4997947