BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מרכז מחקר גילת

מעבדה למיצוי ובקרת איכות לשמן זית.
איש קשר:
Dr. Arnon Dag

08-9928630