BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

משרד החקלאות, לשכת ההדרכה בלכיש

השקיית גידולי חממה אינטנסיביים במי קולחין ברמות טיהור שונות
איש קשר:
Mr. Beni Gamliel

08-6235721