BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

ערדום - מפעלים אזוריים חבל אילות

מאגר אליפז ב' לקולחי אילת וחיבורו לשטחי החקלאות של ישובי הערבה
איש קשר:
Mr. Ehud Kugler

08-6355777