BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

קיבוץ אשבל

תוספת של 25 מחנכים צעירים לגליל ומתן פתרנות חינוכיים ל-500 ילדים
איש קשר:
Gilad Peri

054-6734410