BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

קיבוץ ניר-עוז

.מודל של גן נוי בקיבוץ ניר-עוז: מבוסס על אקולוגיה, חסכוני במים ובהפעלה
איש קשר:
Ran Pauker

054-7946602