BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

קיבוץ סמר

חקלאות מדויקת במטעי התמרים בקיבוץ סמר.
איש קשר:
Dr. Hanan Ginat

08-6355930