BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

קיבוץ רביד

מיחשוב המרכז החינוכי והספריה החינוכית עבור מורים ומחנכים בצפון ישראל
איש קשר:
Gary Levy

054-6734322