BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

תנועת "אור" משימות לאומיות

שער הנגב, פרויקט תלת שנתי.
איש קשר:
Roni Flamer

054-6699369