BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

קיבוץ סמר
חברת 'קריסטל ויז'ן' - פיתוח מכונה למיון דגי נוי.
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ סמר
חקלאות מדויקת במטעי התמרים בקיבוץ סמר.
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ ניר-עוז
.מודל של גן נוי בקיבוץ ניר-עוז: מבוסס על אקולוגיה, חסכוני במים ובהפעלה
עודכן: מרץ 2012
מרכז מחקר גילת
מעבדה למיצוי ובקרת איכות לשמן זית.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - חוות יאיר ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
צינון חממות בערבה ע"י שימוש בטכנולוגית אידוי והזרקה במגדלי קירור
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה מרכזית
פיתוח מרכז לגידול דגי נוי של מי ים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה תיכונה
.מיהול מים מותפלים עם מים מליחים, להשקייה יעילה בחקלאות
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית בני שמעון
חממה למחקר חקלאי בשומריה.
עודכן: מרץ 2012
ביו - פליי
מכונת הקרנה לעיקור זכרים של זבוב הפירות
עודכן: מרץ 2012
אונ' בן גוריון, המכון למחקרים שימושיים
גידולים הלופיטים חדשניים עבור מגדלי הלופיטים עתידיים ברמת נגב.
עודכן: מרץ 2012
  • שדה מחקר מופ רמת הנגב. הנחית פרויקט ד"ר משה שגיא

עמודים