BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

מו"פ בקעת בית שאן
גידול תבלינים ב"חממה סינית".
עודכן: מרץ 2012
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, מכון בלאושטיין - אונ' ב"ג ומו"פ ערבה מרכזית
תוספי מזון לחקלאות מים אינטנסיבית. פרוייקט תלת שנתי
עודכן: מרץ 2012
ערדום - מפעלים אזוריים חבל אילות
מאגר אליפז ב' לקולחי אילת וחיבורו לשטחי החקלאות של ישובי הערבה
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה תיכונה
מיהול מים מותפלים עם מים מליחים, להשקייה יעילה בחקלאות.
עודכן: פברואר 2012
  • Red tomato's that were developed by this project. Red tomato's that were developed by this project.
אלגטכנולוגיות
יצור אצת האסטקסין כתוסף מזון
עודכן: פברואר 2012
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
שימוש במי תמלחת ממתקני התפלה, לגידול דגים - פרויקט תלת שנתי
עודכן: פברואר 2012

עמודים