BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

בית ספר אזורי "מעלה שחרות"
מחקר חינוכי סביבתי ארוך-טווח
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ רביד
מיחשוב המרכז החינוכי והספריה החינוכית עבור מורים ומחנכים בצפון ישראל
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ חקוק - המרכז החינוכי במצודת חקוק
קליטת עולים והקניית השפה העברית במאה ה- 21
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ אשבל
תוספת של 25 מחנכים צעירים לגליל ומתן פתרנות חינוכיים ל-500 ילדים
עודכן: מרץ 2012
בית חינוך משותף הר וגיא
מרכז משאבים ארצי להוראה מרחוק
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית אשכול - ביה"ס החדש
בית הספר החדש, התיכון המאוחד של המועצה
עודכן: מרץ 2012
כפר הנוער "אשל הנשיא"
היי-טק-היי באשל הנשיא ובחממה בעין-שמר
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה תיכונה
מיהול מים מותפלים עם מים מליחים, להשקייה יעילה בחקלאות.
עודכן: פברואר 2012
  • Red tomato's that were developed by this project. Red tomato's that were developed by this project.
מועצה אזורית בני שמעון
פיתוח וקידום התיירות במושב נבטים
עודכן: פברואר 2012
חוות ערנדל בערבה הדרומית
בניית המסעדה בחווה
עודכן: פברואר 2012

עמודים