BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

אלגטכנולוגיות
יצור אצת האסטקסין כתוסף מזון
עודכן: פברואר 2012
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
שימוש במי תמלחת ממתקני התפלה, לגידול דגים - פרויקט תלת שנתי
עודכן: פברואר 2012
מכינה למנהיגות חברתית בערבה
הקמת מכינה למנהיגות חברתית
עודכן: פברואר 2012

עמודים