BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

בית חינוך תיכון גליל מערבי
מרכז חקר לפיזיקה
עודכן: מרץ 2012
בי"ס תיכון אזורי "גליל מערבי" בשיתוף עם מכון ברנקו וייס
פיתוח מערכת להוראת מדיה דיגיטלית
עודכן: מרץ 2012
המכללה האקדמית בתל חי
בניית הקמפוס החדש
עודכן: מרץ 2012
ביה"ס התיכון שער הנגב
הקמת מודל יחודי של מרכז מדע וטכנולוגיה
עודכן: מרץ 2012
אופנים
בניית מעבדה ניידת להוראת אנגלית
עודכן: מרץ 2012
נווה מלכישוע, שיתו"פ עם בי"ס הר וגיא
קרוב ורחוק
עודכן: מרץ 2012
בי"ס תיכון אזורי "מרחבים"
מעבדה ממוחשבת לשפות.
עודכן: מרץ 2012
מלכישוע - מרכז גמילה מסמים
מרכז גמילה מסמים - פארק אתגרים חינוכי, מלכישוע
עודכן: מרץ 2012
בי"ס תיכון אזורי "מעלה שחרות"
פיתוח חוברות להדרכה עצמית למטיילים ב-שביל ישראל
עודכן: מרץ 2012
בית ספר אזורי "מעלה שחרות"
מחקר חינוכי סביבתי ארוך-טווח
עודכן: מרץ 2012

עמודים