BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

קיבוץ רביד
מיחשוב המרכז החינוכי והספריה החינוכית עבור מורים ומחנכים בצפון ישראל
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ חקוק - המרכז החינוכי במצודת חקוק
קליטת עולים והקניית השפה העברית במאה ה- 21
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ אשבל
תוספת של 25 מחנכים צעירים לגליל ומתן פתרנות חינוכיים ל-500 ילדים
עודכן: מרץ 2012
בית חינוך משותף הר וגיא
מרכז משאבים ארצי להוראה מרחוק
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית אשכול - ביה"ס החדש
בית הספר החדש, התיכון המאוחד של המועצה
עודכן: מרץ 2012
כפר הנוער "אשל הנשיא"
היי-טק-היי באשל הנשיא ובחממה בעין-שמר
עודכן: מרץ 2012
מכינה למנהיגות חברתית בערבה
הקמת מכינה למנהיגות חברתית
עודכן: פברואר 2012

עמודים