BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

מועצה אזורית עמק המעיינות
שביל עמק המעיינות לתיירות, חינוך וקהילה.
עודכן: אפריל 2014
מועצה אזורית עמק המעיינות, בקעת בית שאן
שיקום רחוב ראשונים במנחמיה, פרויקט דו שנתי.
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית עמק המעיינות
פיתוח תיירות "נינוחה" בעמק המעיינות.
עודכן: מרץ 2012
תנועת "אור" משימות לאומיות
שער הנגב, פרויקט תלת שנתי.
עודכן: מרץ 2012
חצר כינרת
.תערוכה קבועה במבנה החאן
עודכן: מרץ 2012
להקת המחול הקיבוצית
כפר מחול בגליל" - לחיזוק החינוך למחול והתיירות בצפון ישראל.
עודכן: מרץ 2012
חוות שיזף
יחידות לארוח נכים ומשפחותיהם.
עודכן: מרץ 2012
החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ
תאורת אתרים בפארק תמנע.
עודכן: מרץ 2012
המועצה האזורית אילות
שבילי אופניים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ מדעי ים המלח והערבה
מעבדה לאנרגיה מתחדשת, בשלוחת הערבה התיכונה.
עודכן: מרץ 2012

עמודים